Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 januari 2013

De Middelburgse schouwburg een theater in teveel bedrijven

Het Middelburgse theater Binnenkort weer op de rol: een drama in veel delen en het eind is nog niet in zicht. Nu de gemeenteraad nieuwbouw op het Molenwater in een meerderheidsbesluit heeft afgeblazen, kwam het college met de volgende opties in een raadsvoorstel: 1. Verbouw huidige theater (tenminste 3 miljoen euro volgens eerdere berekeningen) 2.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 oktober 2012

Één gemeente Walcheren?

Veere, Middelburg en Vlissingen ontvangen komende jaren minder Haags geld  en moeten, ieder voor zich, bezuinigen . Dat gebeurt op verschillende manieren maar duidelijk is dat het onderhoud van publieke ruimten, groen en wegen op een lager niveau gaat plaatsvinden en dat voorzieningen ( bibliotheken, sociale voorzieningen, cultuur) langzaam het loodje leggen. Tegelijk moeten  gemeenten…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2012

PERSBERICHT

Vlissingen, 14 juni 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Wassila Hachchi op werkbezoek in Vlissingen D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchci komt op vrijdag 15 juni op uitnodiging van D66 Zeeland naar Vlissingen op werkbezoek om zich verder te informeren over de voorgestelde locatie van de Marinierskazerne. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 mei 2012

D66 Walcheren zoekt secretaris afdelingsbestuur

Door het vertrek van onze secretaris is er een vacature ontstaan binnen het bestuur van D66 Walcheren. Daarom zijn we op zoek naar een D66 lid die graag actief een bijdrage wil leveren aan de politiek op Walcheren.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Werkzaamheden zijn onder andere: –          Bijhouden ledenadministratie; …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 mei 2012

uitnodiging fractiebijeenkomst door Rob van Eijkelenburg

Beste democraten, <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Onderstaand de agenda voor de gemeenteraadvergadering van volgende week dinsdag 29 mei 2012. De fractie van D66 bespreekt deze komende donderdagavond 24 mei 2012 vanaf 20.00 uur in het stadskantoor, ingang aan de zijde van het benzinestation en dan kamer 13.13, net voorbij…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 mei 2012

INITIATIEFVOORSTEL PRIORITEITENPROGRAMMA

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Onderwerp: Prioriteitenprogramma “De tering naar de nering” De raad wordt voorgesteld om te besluiten: In te stemmen met het prioriteitenprogramma “de tering naar de nering”. Samenvatting: Halverwege deze raadsperiode zijn de aanhoudende economische crisis, de…

Bekijk nieuwsbericht

DE TERING NAAR DE NERING

allonge op het coalitieakkoord 2010-2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Twee jaar geleden is deze raad aangetreden en stelde zich in meerderheid achter het coalitieakkoord Vlissingen, op weg naar evenwicht en duurzaamheid. Een akkoord op hoofdlijnen met daarin een aantal richtinggevende voorstellen voor de bestuursperiode 2010 – 2014. Halverwege deze…

Bekijk nieuwsbericht

motie van wantrouwen tegen wethouder Polderman

Wellicht heeft u vernomen dat de fractie van D66 Vlissingen – Niek Peters en Josephine Elliott – de motie van wantrouwen van de coalitie tegen wethouder Piet Polderman (PvdA – o.a. Ruimtelijke Ordening, Scheldekwartier) heeft gesteund.Wij hadden geen vertrouwen meer in het functioneren van de wethouder, deze moelijke tijden vragen om daadkracht, samenwerking en goede…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 maart 2012

De Fonteynekwestie

Schriftelijke vraag RVO art. 41<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 22 maart 2012 De Fonteynekwestie Geacht college, Zoals bekend, heeft de Rechtbank Middelburg op 2 februari in 19 zaken uitspraak gedaan over de afwikkeling Fonteyne nadeelcompensatie. D66 heeft in mei 2010 het college vragen gesteld over de handelwijze…

Bekijk nieuwsbericht