Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 februari 2018
Jan Terlouw in Zeeland

Jan Terlouw in Zeeland

Jan Terlouw was op 15 februari 2018 in Zeeland voor ‘Middelburg in dialoog’. Hij vertelde daar een verhaal over hoe hij een duurzame samenleving ziet. Atyna Janse vierde op de lijst voor Vlissingen en Bas van Reest tweede op de lijst van Middelburg lieten de kans niet liggen om naar dit inspirerende verhaal te luisteren! Voorafgaand was er natuurlijk tijd voor een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 januari 2018
Verkiezingsprogramma D66 Middelburg – De mens centraal (2018-2022)

Verkiezingsprogramma D66 Middelburg – De mens centraal (2018-2022)

De mens centraal D66 stelt de mens centraal: betrokken, vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie. Een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. Een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 februari 2018
Beleid voor het donker in Veere

Beleid voor het donker in Veere

D66 vindt dat de Natura 2000 gebieden ‘De Manteling’ en ‘Voordelta’ zo donker mogelijk moeten  blijven. Er zijn tegenwoordig steeds minder gebieden waar het echt donker is. In de gemeente Veere kunnen we op een onbewolkte avond nog sterren zien. Dat wordt gewaardeerd door inwoners en toeristen. Bovendien gedijt de natuur van een ‘natuurlijk’ dag…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 februari 2018
Jeugdzorg en Wmo in Middelburg

Jeugdzorg en Wmo in Middelburg

Vanaf 2015 is het toekennen van jeugdzorg en huishoudelijke zorg, en het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook de Participatiewet (begeleiding naar werk) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. “De zorg komt zo dichter bij de inwoner, en is daardoor beter”, zo was de…

Bekijk nieuwsbericht
Cleene Hooge, Middelburg

Cleene Hooge, Middelburg

Cleene Hooge is Nationaal Landschap, gelegen aan de Walcherse weg en het Laurens Stommespad. Het is een uniek kreekruggen-landschap met zicht op de duinen. Onder leiding van de PvdA, het CDA en de VVD werd dit landschap aangekocht door de gemeente, voor het geval er onvoldoende bouwlocaties waren in Middelburg. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 januari 2018
Raadsrelaas Middelburg November

Raadsrelaas Middelburg November

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie Middelburg, november 2017 Deze maand behandelde de gemeenteraad de begroting van de stad voor 2018. Middelburg zit financieel nog steeds krap in 2018, de vooruitzichten voor de jaren erna zijn iets minder somber. Voor 2018 werd de begroting sluitend gemaakt door ( opnieuw) een bedrag ( 3 miljoen) uit…

Bekijk nieuwsbericht