Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018
Jeugdzorg en Wmo in Middelburg

Jeugdzorg en Wmo in Middelburg

Vanaf 2015 is het toekennen van jeugdzorg en huishoudelijke zorg, en het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook de Participatiewet (begeleiding naar werk) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. “De zorg komt zo dichter bij de inwoner, en is daardoor beter”, zo was de…

Bekijk nieuwsbericht
Cleene Hooge, Middelburg

Cleene Hooge, Middelburg

Cleene Hooge is Nationaal Landschap, gelegen aan de Walcherse weg en het Laurens Stommespad. Het is een uniek kreekruggen-landschap met zicht op de duinen. Onder leiding van de PvdA, het CDA en de VVD werd dit landschap aangekocht door de gemeente, voor het geval er onvoldoende bouwlocaties waren in Middelburg. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 januari 2018
Raadsrelaas Middelburg November

Raadsrelaas Middelburg November

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie Middelburg, november 2017 Deze maand behandelde de gemeenteraad de begroting van de stad voor 2018. Middelburg zit financieel nog steeds krap in 2018, de vooruitzichten voor de jaren erna zijn iets minder somber. Voor 2018 werd de begroting sluitend gemaakt door ( opnieuw) een bedrag ( 3 miljoen) uit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 november 2017 woensdag 22 november 2017

Uitslag volgorde lijsten gemeenteraadsverkiezing 2018

De leden van D66 in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben voor de plaatsen 2 en volgende op de kandidatenlijsten van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hun keuze gemaakt in een digitale verkiezing, welke is gehouden van 1 tot en met 15 november jl.. Het bestuur van D66, afdeling Walcheren, maakt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 november 2017 vrijdag 23 juni 2017
Wordt het Nollebos overdragen aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer?

Wordt het Nollebos overdragen aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer?

Op donderdag 22 juni heeft D66 Vlissingen tijdens de besluitenraad jammer genoeg geen duidelijk antwoord gekregen op de vraag: “Wordt het nollebos overgedragen aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer?” Daarover zal het college van B&W eerst nog een indringend overleg moeten hebben met de inspecteur art. 12.   Vrije kwestie Tijdens die…

Bekijk nieuwsbericht