Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Middelburg

D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen samen met u werken aan een betere toekomst. In veel wijken en dorpen is het goed leven en goed wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. We moeten voorkomen dat een nieuwe generatie inwoners opgroeit zonder kansen. Daarom zetten wij goed wonen, duurzaamheid en veiligheid op één.

Goed wonen

D66 wil politiek sturen op variëteit in winkelaanbod en horeca, op veiligere geleiding van het fietsverkeer en vooral op een schone, goed onderhouden en opgeruimde stad. Wonen in de binnenstad van Middelburg is vaak een lust en soms een last. Is dat laatste het geval, dan moeten we aan de slag. De toeristische en economische functies van de binnenstad blijven belangrijk en zorgen voor reuring, maar moeten wel in balans zijn met de woonfunctie. Dit is een spanningsveld dat alleen in de binnenstad speelt. D66 wil daar dan ook een aparte en periodieke afstemming over. Twee wijktafels per jaar zijn hiervoor niet toereikend. D66 maakt er werk van, nog dit jaar. Verder wil D66 mogelijkheden voor welstandsvrij bouwen in woonwijken, uitbreiding van betaalbaar aanbod van huurwoningen en appartementen en geen bebouwing in Nationaal Landschap.

Goed duurzaam

D66 denkt op langere termijn en vindt duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s voor nu én generaties na ons. De luchtklimaat in de stad is al verbeterd na aanleg van N57, nu het leefklimaat nog. D66 wil de binnenstad verder vergroenen, grasperken verrijken met bloem- en kleurrijke hagen, de vogels terug en goed onderhouden bomen. We hebben geld over voor milieumaatregelen in oude huizen en monumentenpanden en voor voorlichting hierover. Verder willen we groene leges introduceren, geld voor milieueducatie en een gemeenschappelijk Walchers milieu- en duurzaamheidsbeleid.

Goed veilig

D66 wil dat Middelburg ambitie laat zien een veilige stad te zijn voor opgroeien en wonen. Veiligheid begint met goed onderhouden gebouwen en openbare ruimten in de stad. Veiligheid loopt door naar een goede schoonmaak van de stad na bijvoorbeeld markten, evenementen en uitgaansavonden. Veiligheid eindigt met goede handhaving van alle afspraken en zichtbaar toezicht. Allen zijn speerpunten voor D66. Verder plaatsen wij fietsverkeer op de eerste plaats en voor veilig verkeer maken wij comfortabele wegen en straten. Een veilige (binnen)stad begint bij uw stem op D66.

Van het gemeentebestuur moet je geen last hebben. D66 stelt de mens centraal: betrokken, vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij brengen de politiek weer daar waar hij hoort: dichterbij u! Stem op 21 maart sociaal-liberaal, D66 dus.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018