Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Veere

Verkeersveiligheid

Veere-VerkeersveiligheidDe gemeente is binnen de bebouwde kom verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg. De zogenaamde 30 km-straten moeten ook fysiek zodanig zijn ingericht dat er, normaal gesproken, niet harder gereden kan worden dan 30 km.

Dat kan op verschillende manieren: onder andere door het bouwen van wegobstakels, maar ook door een optische maatregel waardoor je de illusie krijgt dat je snelheid moet minderen. Hoe de gemeente 30 km in bepaalde zones afdwingt maakt voor D66 niet uit, zolang de veiligheid op de weg maar gegarandeerd is.

 

Coffeeshops in Veere

D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop  reguleren, hiermee wordt zowel de teelt als verkoop geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.

Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de praktijk van alle dag. Ook Veerse jongeren gebruiken alcohol en drugs. Wij vinden dat softdrugs beter gecontroleerd kunnen worden aangeboden in een coffeeshop, dan ongecontroleerd door criminelen die snel geld willen verdienen over de rug van onze jongeren.

Natuur en landbouw

D66 bewaakt de landschapswaarde van Veere. Natuur en landbouw nemen beide (en samen) een prominente plaats in, in het Veerse landschap. Dat willen we graag zo houden. De oppervlakte voor groen en natuur mag niet afnemen ten koste van uitbreiding van kernen: dan zal er natuurcompensatie op een andere plek moeten plaatsvinden. Uitbreiding van natuur ten koste van landbouwgrond is wat ons betreft niet aan de orde.

Lichthinder voorkomen

Donker is een kwaliteit die we waarderen, daarom willen we lichthinder voorkomen en waar nodig tegengaan. Maar ook veiligheid is belangrijk. Veiligheid is niet gediend met het uitzetten van alle lantaarnpalen. D66 vindt dat er ’s nachts een minimaal niveau van verlichting moet blijven. Dus wel een gedeelte van de lantaarnpalen uit of dimmen, maar niet alles uit na een bepaalde tijd.

WMO

Iedereen moet de zorg krijgen die noodzakelijk is. Wanneer het rijksbudget hiervoor ontoereikend is, moet de gemeente actief op zoek naar middelen om maatwerk te leveren. Het gaat ons echter te ver om te zeggen dat de gemeente een tekort altijd moet aanvullen. Wij willen geen open-einde regeling waarbij we geen grip hebben op onze uitgaven.

Zorg door religieuze instellingen

 

In Nederland is er sprake van een scheiding van Kerk en Staat. D66 vindt dat deze scheiding ook in de uitvoering van taken doorgevoerd dient te worden. Als religieuze instellingen zorg willen verlenen doen ze dat met eigen middelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018