Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Vlissingen

Natuurlijk kan je voor onze standpunten het verkiezingsprogramma raadplegen. Maar we hebben ook een Facebook pagina waar we je op de hoogte houden van onze ideeën.

In het verkiezingsprogramma vind je de standpunten van D66 en  oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het werk is veel gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in dit programma beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. Kijk daarom geregeld op de facebookpagina

Daarom hebben wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Bij twijfel zal een gekozen vertegenwoordiger deze richtingwijzers zwaarder laten wegen dan de oplossingen die bij het schrijven van dit programma nog logisch en verdedigbaar waren, maar niet veel later door de feiten al weer zijn achterhaald.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Denk en handel internationaal
Beloon prestatie en deel de welvaart
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Koester de grondrechten en gedeelde waarden

D66 Vlissingen

Laatst gewijzigd op 22 januari 2018