Steun ons en help Nederland vooruit

Gerhard Brunsveld

Kandidaat Raadslid

Westkapelle

Ik ben Gerhard Brunsveld, 44 jaar, getrouwd en woonachtig in het prachtige Westkapelle. In het dagelijks leven werk ik voor de Vereniging voor Raadsleden, een belangenvereniging.

In mijn vrije tijd loop ik hard. Mijn doel is om in oktober de kustmarathon te volbrengen. Verder ben ik als vrijwilliger actief bij het Polderhuis in Westkapelle.

Ik ben lid geworden van D66 omdat D66 een open club is, die niet denkt vanuit vooraf bepaalde patronen of dogma’s. Elk voorstel wordt eigenstandig beschouwd. De uitgangspunten van de partij spreken mij aan: D66 streeft naar een open, duurzame samenleving, waarin in iedereen gelijke kansen krijgt. De overheid is hierbij faciliterend, ondersteunend. De overheid dient uit te gaan van de eigen kracht van mensen!

Veere is een prima gemeente om in te wonen, te recreëren en te ondernemen. De combinatie van een rust, natuur en voorzieningen in onze eigen gemeente en in de naburige gemeenten Vlissingen en Middelburg maakt het aangenaam vertoeven in de gemeente. Dat moet wel zo blijven. Met ruimte voor ondernemerschap (denk aan vrijheid aan de ondernemer voor het bepalen van de openingstijden) tot aan ruimte voor de inwoner om op een eigen wijze invulling te geven aan het leefbaar houden van de eigen omgeving. Ruimte aan initiatieven van onderop. Dat vraagt om een gemeente die faciliteert, meedenkt en vooral open staat. En niet om een gemeente de oplegt, strikte regels voorschrijft. Daar zal ik me voor inzetten.