Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Feenstra

Kandidaat Raadslid

Zoutelande

Wie ben ik: Hans Feenstra, 61 jaar oud wonend met mijn vrouw in Zoutelande, al 8 jaar genietend van het mooi Zeeuwse kustlandschap; ik hou van de zee, het strand, de duinen, de Zeeuwse luchten, altijd dynamisch, altijd anders, en vooral rustgevend. Ik geniet als opa-zee wanneer de kinderen en de kleinkinderen op bezoek komen.

Wat doe je: ik werk bij Orionis Walcheren als algemeen directeur. Orionis voor de 3 Walcherse Gemeenten de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein voor Participatie (iedere inwoner die aan de kant staat ondersteunen om mee te kunnen doen), het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Als belangrijke nevenfunctie ben ik voorzitter van de dorpsraad Zoutelande. De dorpsraad als intermediair tussen de bewoners en ondernemers van Zoutelande en de Gemeente Veere. Wij horen en zien en geven de informatie door aan bestuurders en ambtenaren van de Gemeente en waar nodig ook aan de gemeenteraadsleden.

Waarom ben ik lid geworden van D66: ik ben al lang lid van D66 omdat het gedachtegoed van Hans van Mierlo, oprichter van D66 mij aanspreekt: het sociaal liberalisme. Een politieke denkrichting waarin de vrijheid van denken, geloven en handelen van ieder individu centraal staat. Meer oog voor de mens als sociaal wezen, en meer nadruk op het belang van de maatschappij voor vrije individuen. Vrije individuen kunnen en mogen vorm en betekenis geven aan hun leefwereld en doen dit door verbinding aan te gaan met anderen: ‘vrijheid in verbondenheid’. Mensen moeten voldoende kansen krijgen om zicht te ontplooien en te ontwikkelen.

Wat zijn mijn speerpunten voor de komende 4 jaar: de Gemeente Veere met zijn verschillende dorpskernen moet op een evenwichtige manier kunnen groeien economisch en sociaal maatschappelijk waar het belang en leefbaarheid van de eigen inwoners gecombineerd wordt met het belang van de ondernemers en de vele toeristen die naar Zeeland en de Gemeente Veere komen.

Je moet blij kunnen worden van een goede song over Zoutelande van onze Zeeuwse band Blof.
- Hans