Steun ons en help Nederland vooruit

Na twee termijnen voorzitter te zijn geweest voor D66 Walcheren, en een paar jaar als fractie-assistent betrokken te zijn geweest bij de Middelburgse D66 fractie, heb ik afgelopen jaar wat afstand genomen van de Walcherse politiek. Maar ik blijf de fractie wel steunen door op de lijst plaats te nemen. Speerpunten voor mij te komende vier jaren zijn: geen bebouwing op Cleene Hooge, geen bedrijventerrein aan de trekdijk, Middelburg duurzamer en groener. Ik wil me inzetten voor bloeiende bermen en plantsoenen, een ander maaibeleid met oog voor biodiversiteit (de bloemetjes en de bijtjes). Betere samenwerking met Vlissingen en Veere gericht op een duurzaam woningbouw beleid. Niet bouwen omdat we nu eenmaal iets moeten met de in het verleden aangekochte grond, maar alleen bouwen wat we nodig hebben. Daarnaast hoop ik dat de gemeente alles zal doen wat in haar vermogen ligt om campus Zeeland gerealiseerd te krijgen, een stimulans voor onderwijs en werkgelegenheid in Zeeland.

Meer van Heidie Menheere