Steun ons en help Nederland vooruit

Jacco Onderdijk

Kandidaat Raadslid

Serooskerke

In het dagelijks leven ben ik directeur van een basisschool. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan in het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt.

Als vrijwillige brandweerman ben ik 16 jaar actief geweest bij een brandweerkorps. Zaken rondom brandweer en Veiligheidsregio zijn daarom zeker niet onbekend.

Daarnaast heb ik in diverse werkgroepen van de dorpsraad Serooskerke deelgenomen. Momenteel heb ik zitting in de medezeggenschapsraad van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren.

Ik neem deel aan het fractieoverleg van D66 en zit ik in de commissies ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Veere.

Belangrijke speerpunten voor mij zijn:

-Optimale onderwijsvoorzieningen voor alle kinderen van de gemeente Veere. Gewoon omdat zij dat verdienen!

-Goede zorg voor de mensen die het nodig hebben.

-Duurzame energievoorzieningen en duurzaam bouwen verder ontwikkelen.

-Kwalitatief goede sportvoorzieningen realiseren.

-Veilige, groene en gezonde leefomgeving zoveel mogelijk stimuleren.

Denken in kansen en mogelijkheden!
- Jacco