Steun ons en help Nederland vooruit

Marion van Stiphout

Lijsttrekker/Fractievoorzitter

Oostkapelle

Mijn naam is Marion van Stiphout.

Voor de derde keer mag ik bij de gemeenteraadsverkiezingen de kar trekken voor D66 Veere. Dat doe ik met veel plezier en inmiddels ook met aardig wat ervaring. De afgelopen jaren heb ik vanuit onze eenmensfractie het D66 geluid laten horen in de raad van Veere. Met als tastbaar resultaat de uitreiking van de Groene Innovatieprijs voor de ondernemer die innovatief en duurzaam is en die anderen inspireert om dat ook te zijn.

Ik ben lid geworden van D66 omdat onze partij toekomstgericht is. De generaties die na ons komen willen we niet opzadelen met onze problemen. Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving die niet stopt bij de landsgrenzen. Bij D66 voel ik me thuis.

Mijn persoonlijke speerpunten voor de komende vier jaar zijn een goed klimaat, goed wonen, goede zorg en een goed bestuur.

Twee hiervan wil ik kort toelichten. Een goed klimaat is wat mij betreft de komende periode onze eerste prioriteit. Als we op de huidige weg doorgaan, gaan we onze klimaatdoelen niet halen. De tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. We moeten nu echt gaan doen: concrete maatregelen nemen om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. Binnen onze gemeente wekken we dan evenveel (of meer) schone energie op als we gebruiken. Ik wil me de komende vier jaar inzetten om duurzaamheid breed op te pakken en te implementeren binnen de organisatie en onze gemeente.

Daarnaast wil ik me inspannen om de transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie uit te dragen en te verwezenlijken. Dit vraagt van ambtenaren een grote omslag in denken. Voor de raad wordt het een uitdaging om zodanig kaders te stellen, dat niet alles volledig dichtgetimmerd wordt, maar dat er ruimte gelaten wordt voor de burger om zijn leefomgeving in te richten. Dat vraagt van raadsleden lef om los te laten.

D66 krijgt het voor elkaar! Samen met u.

Meer van Marion van Stiphout
Vertrouwen in de toekomst
- Marion