Steun ons en help Nederland vooruit

Marloes Wondergem

Lid Steunfractie

Serooskerke

Mijn naam is Marloes Wondergem

Ik ben leerkracht in het basisonderwijs en bestuurslid bij Sportvereniging Serooskerke (S.V.S.)

D66 is een partij die uitgaat van de kracht van de inwoners van de gemeente Veere. Het actief steunen van burgerinitiatieven is voor mij een reden geweest om mij aan te sluiten bij D66.

Als lid van de stuurgroep van het dorpsplan Serooskerke 2025 heb ik mogen ervaren hoe inwoners samen mooie initiatieven kunnen ontwikkelen voor hun eigen woonplaats en omgeving.

De komende vier jaar hoop ik binnen de fractie ondersteunend te zijn bij een aantal punten die mij persoonlijk erg aanspreken:

Onderwijs

– Goed onderwijs gaat boven een school in elke kern.

– Sport op school door breed opgeleide vakleerkrachten.

– (taal)Onderwijs voor volwassenen ondersteunen.

 

Ontwikkeling kernen

– Vraaggericht en duurzaam bouwen.

– De kwaliteit van sportaccommodaties is belangrijker dan een accommodatie in elke kern.

– Bewoners en ondernemers hebben invloed op de omgevingsvisie.

Meningsvorming ontstaat door écht te luisteren naar onze inwoners
- Marloes