Steun ons en help Nederland vooruit

Pieter van Eck

Raadslid / Kandidaat Raadslid

54 jaar

Vlissingen

Pieter van Eck was van 1990 tot 1998 raadslid in de gemeente Vlissingen en in die tijd ook actief als coördinator van de Zomeruniversiteit Zeeland. Oorspronkelijk opgeleid als maatschappij historicus belandde hij, na zijn komst naar Vlissingen in 1988, in het congresmanagement. Nu vindt hij het tijd voor een nieuwe start. Ook in de politiek. “Nu Vooruit!”

Ook in de afgelopen periode, van 2014 tot en met 2018, was Pieter opnieuw actief als raadslid. In die periode verdedigde hij met succes de initiatiefvoorstellen ‘Dierenwelzijnsnota Vlissingen’ en de Nota ‘Vlissingen stelt cliënt centraal met mentor’. Naast lid van de voorzitterspoule van de Adviesraad is hij lid van de auditcommissie Vlissingen en voorzitter van de werkgroep doorontwikkeling Regionale Commissie Walcherse aangelegenheden.

 

Financiën, Economie, Sociaal domein, Milieu en duurzaamheid,

Meer van Pieter van Eck
Het zal nog zeker tot 2030 duren voordat de gemeente Vlissingen haar schulden heeft afgelost. Tot die tijd zullen we moeilijke keuzen moeten maken. Belangrijk is dat we werkgelegenheid binnenhalen en weten te behouden. Ik ga werken aan een financieel gezonde stad met werkgelegenheid voor iedereen.
- Pieter van Eck