Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 prikkelt PvdA over Middelburgs theater

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2012 in Middelburg werd een voorstel van het College van B&W besproken over het theater in de hoofdstad. Dit voorstel  hield ( voor de 3e keer) onderzoek in naar een plaats voor het theater en de manier van het runnen ervan. Dit onderzoek zou € 150.000 gaan kosten.

De D66 nam de moeite het theatervraagstuk nog eens nader te analyseren en concludeerde dat niet het tekort aan onderzoek of het theater een probleem was, maar de gemeenteraad zelf. Samen met Groen Links en Christen Unie deed zij om die reden het voorstel de gemeenteraad maar eens even buiten het theaterprobleem te laten en B&W de opdracht te geven met alle partijen die een belang hebben bij een theater, te spreken, stille diplomatie uit te voeren en de raad een concreet voorstel te doen. Geen onderzoek dus maar gewoon het bestuurlijke handwerk uitvoeren. Ook zou het College snel met een aangepast cultureel profiel moeten komen, zo meende D66, het bestaande profiel is van 2001!

Een bijzondere oproep deed fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg op de fractie van de PvdA in de gemeenteraad  haar verantwoordelijkheid te nemen om niet nóg meer kosten te maken voor een (onderzoek naar) theater. Immers, het was de PvdA die in 2002 er voor zorgde dat het theater aan de Zuidsingel kwam ( terwijl zij in hun belofte naar de kiezer De Punt/Ramsburg hadden staan). Het was ook de PvdA die in 2005 ervoor zorgde dat het theater niet meer op de Zuidsingel gebouwd werd ( we hebben er nog steeds een bouwput aan overgehouden) en in november dit jaar meldde de PvdA wethouder van het theater dat de ook eerder besloten nieuwbouw aan het Molenwater afgeblazen werd. We zijn ruim € 20 miljoen verder en hebben nog geen modern theater

D66 concludeerde dat het functioneren van de PvdA  op het theateronderwerp de Middelburgse gemeenschap inmiddels meer dan 20 miljoen euro gekost heeft. Daar hadden we heel veel andere goede zaken voor Middelburg voor kunnen doen………

Waar de PvdA eerder grote complimenten van D66 welwillend in ontvangst nam (  de D66 Award), was nu snijdende kritiek van de PvdA het antwoord op de D66 bijdrage. Geen zelfreflexie dus helaas, laat staan een andere mening over oplossingen.

Wordt vervolgd (helaas)

31 december 2012

Gepubliceerd op 10-02-2014 - Laatst gewijzigd op 10-02-2014