Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zeeuwse ziekenhuiszorg of trotse huisartsen?

We zijn inmiddels in Zeeland veel discussies en nog meer rapporten verder en nóg is er geen overtuigende keus in de ziekenhuiskwestie boven de Westerschelde. Het recent verschenen rapport van de Walcherse gemeenten maakt het ziekenhuisverhaal alleen maar lachwekkender en heeft met goede gezondheidszorg al helemaal niets meer te maken.

Een ziekenhuis bouw je voor 4 of 5 generaties. Het zit aan het eind van een behandelketen voor een patiënt . Laten we eens vooruit kijken en juist in Zeeland (veel platteland gemeenten) investeren in het begin van die keten: onze huisartsen!

Gelukkig blijft de huisarts ook over 50 jaar de eerste dokter die je als patiënt spreekt. In onze visie wordt de huisarts heel fors geherwaardeerd. Hij of zij krijgt hulpartsen en specialistisch verpleegkundigen in de (groeps)praktijk erbij. En ook foto’s, bepalingen en scans vinden daar straks plaats. De medisch specialist uit het ziekenhuis kijkt on-line mee en adviseert de huisarts. De digitale snelweg raakt de medische wereld vergaand, waardoor veel

ziekenhuis/polibezoeken van nu bij de huisartsen straks gaan plaatsvinden. De huisarts als nabije en volwaardige eerste lijn specialist met een praktijk die zo bemenst is dat daar de EHBO-functie van nu ondergebracht kan worden.

Een illusie? Verre van dat en de enige voorwaarde is dat beslissers en belanghebbenden van nu verder durven denken.

Relevant voor dat verder kijken is de verzilvering van de Zeeuwse samenleving ( meer ouderen die ook nog ouder worden dan nu): zij vragen zorg kort bij huis en bij uitstek de vertrouwde huisarts nieuwe stijl vervult die begrijpelijke behoefte.

Voorts is er de internationalisering bij de ziektekostenverzekeraars, waardoor er geen enkel probleem is voor de Zeeuw om in België goede zorg te krijgen. En er is volop ontwikkeling aan de grenzen van Zeeland: de Thoolse bevolking en veel inwoners van de oostelijke Bevelanden gaan nu al naar de ziekenhuizen in Bergen op Zoom/Roosendaal en dat verandert niet door een ziekenhuis in Goes of Middelburg. Inwoners van noordelijk Schouwen Duivenland hebben om de hoek het ziekenhuis in Dirksland ( hoge score op klantvriendelijkheid) en alle Zeeuw Vlamingen blijven gaan naar ziekenhuis de Honte in Terneuzen ( met uitstekende samenwerking met de ziekenhuizen in Antwerpen, Gent en Brugge en goede scores op verschillende specialismen) of naar het nieuwe ziekenhuis straks in Westkapelle (B).

En dan maar druk doen over één groot ziekenhuis boven de Westerschelde, terwijl feitelijk Walcheren, een stuk van de Bevelanden en een stuk van Schouwen Duivenland bedoeld wordt (zo’n 225.000 inwoners).

Voor de bepaling van de omvang van het nieuwe ziekenhuis moet gerekend worden met de dramatische daling van de gemiddelde ligduur in een ziekenhuis. De behandelmogelijkheden blijven steeds verfijnder worden en minder ingrijpend, waardoor sneller herstel. Observeren en “uitzieken” zijn straks géén ziekenhuis-aangelegenheid meer. Er komen meerdere kleine zorghotels van particuliere ondernemers voor in de plaats, beter en goedkoper. Het ziekenhuis van de toekomst rest 2 belangrijke functies: deskundigheid en service ter beschikking stellen aan de huisarts én het uitvoeren van operaties/behandelen van ernstig zieken. En de deskundigheid en voorzieningen zijn in dat nieuwe behandelcentrum zó dat specialisten in opleiding graag hun stages in Zeeland komen lopen, Zeeland even mooi gaan vinden als wij en gaan denken over definitieve vestiging in Zeeland.

Het volgende toekomstbeeld zetten we dus neer: we hebben het niet meer over de Zeeuwse ziekenhuiszorg, maar over de huisarts die straks veel ziekenhuiszorg kan overnemen. We hebben het over een behandelcentrum voor acute en ernstig zieken voor een klein gedeelte van Zeeland boven de Westerschelde, over goed toegeruste medisch en verpleegkundig specialisten, over 3 kleine posten voor spoedeisende hulp (Koudekerke , Zierikzee, Goes-oost) en over een Zeeuwse traumahelikopter op vliegveld Midden Zeeland. En in dat concept ligt het nieuwe behandelcentrum (max. 300 bedden straks) op een centrale plek in het verzorgingsgebied, Lewedorp of Arnemuiden dus. Minder stenen, trotse professionals, betere zorg.

Juist nu kan bij uitstek in Zeeland bovenstaand concept van zorg uitgewerkt worden. Voor goede plannen ( betere zorg korter bij huis en tegen minder kosten) en een echte visie komt altijd extra geld beschikbaar!

En ziekenhuis Vlissingen? Schitterende campus voor HZ-studenten. Oosterschelde Ziekenhuis? Ondernemend Goes krijgt er een mooi bedrijfsverzamelgebouw bij!

Rob van Eijkelenburg

Gepubliceerd op 16-11-2013 - Laatst gewijzigd op 17-11-2013