Steun ons en help Nederland vooruit

Basisziekenhuis

Voor alles geldt dat de kwaliteit van zorg belangrijker is dan de locatie. Als goede zorg in Vlissingen kan worden gegarandeerd tegen reguliere kosten, kan de gemeente zich daar natuurlijk sterk voor maken. D66 is voorstander van meer specialistische zorg in de buurt, meer innovatie in de eerste lijn, betere toegankelijkheid van de huisarts, samenwerking door diverse zorgaanbieders en een bereikbare en kwalitatief goede ziekenhuiszorg op Walcheren.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014