Steun ons en help Nederland vooruit

Bezuinigen op onderhoud van openbaar groen

Het onderhoudsniveau van het openbaar groen is nu al op het minimum. Verdere bezuinigingen tasten de leefbaarheid aan en zorgen voor een onaantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 vindt een goede zorg voor het milieu belangrijk. Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte heeft grote invloed op veiligheid en welzijn. Wij willen voortdurende aandacht voor het leefmilieu in alle wijken en een permanent verwijderingsproces van zwerfvuil in de stad en op het strand. Milieudelicten pakken we streng aan en er is grote aandacht voor milieueducatie. De watergangen, de blauwe aders van Vlissingen, zijn optimaal schoon en bieden gelegenheid voor vormen van waterrecreatie en natuurbeleving. Dit geldt ook voor het Kanaal door Walcheren.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014