Steun ons en help Nederland vooruit

Bezuinigingen op cultuur

Bij landelijke bezuinigingen op Cultuur is gebleken dat de kwaliteit van de diverse cultuurdragers niet is aangetast. De sector is minder verdeeld, er wordt meer samenwerking gezocht en een hogere kwaliteitsdrempel neergelegd. De subsidies aan Cultuur moeten worden herijkt en gebaseerd op een breder maatschappelijk draagvlak in de hele stad en gericht op promotie van Vlissingen.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014