Steun ons en help Nederland vooruit

Bijstand en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk draagt bij aan maatschappelijke re-integratie. Declarabele kosten mogen wel vergoed worden. D66 bevordert dat minima aan alle processen in de samenleving kunnen deelnemen. Om dat doel te bereiken is begeleiding naar werk of het volgen van een opleiding onontbeerlijk. Wij steunen in dat verband ook taalprojecten.

Het doel van re-integratie is de uitstroom naar werk. Regelgeving is eenvoudig en transparant en gericht op deelname aan het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Zinvolle dagbesteding is gericht op (re)activering. D66 vindt dat aanbieders van dagbesteding en reactivering meer moeten samenwerken met elkaar en met overige maatschappelijke organisaties.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014