Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën op orde

Budgetdiscipline van de gemeenten is het uitgangspunt voor een gezond financieel beleid. Budgetoverschrijdingen kunnen bij een krimpende markt en bevolking niet meer worden toegestaan. Hierbij is risicobeheersing van zeer groot belang. Wij willen voorkomen dat de totale lastendruk stijgt en verkiezen bezuinigen/hervormen boven belastingverhogingen. Controleerbaarheid van de begroting is cruciaal. D66 wil een leesbare en begrijpelijke begroting zodat ook inwoners en media kunnen meekijken en meedenken.

Laatst gewijzigd op 17 november 2013