Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke accommodaties

D66 vindt dat een gemeente niet de taak heeft zoveel mogelijk gebouwen te bezitten. In een aantal gevallen is het wenselijk om een pand in eigendom te hebben. Onroerend goed dat geen aan de kerntaken gerelateerde functie meer heeft kan worden vervreemd.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014