Steun ons en help Nederland vooruit

Gratis parkeren in Vlissingen

Buiten het toeristenseizoen is er nauwelijks sprake van parkeerdruk. D66 staat de ontwikkeling van een Integrale Visie Binnenstad voor; een samenhangend beleid dat uitgaat van de ontwikkelingsperspectieven van de gemeente in het kader van duurzame en economische ontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling, toeristische kansen en bedreigingen en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau. Hierin worden o.a. detailhandelsvisie, parkeerbeleid, verkeerscirculatieplan en evenementennota meegenomen.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014