Steun ons en help Nederland vooruit

Op termijn moet Walcheren één gemeente worden

Niet opgelegd van bovenaf maar door samenwerking laten ontstaan. Eén gemeente Walcheren heeft onze voorkeur, omdat bij Gemeenschappelijke Regelingen de democratische controle ontbreekt. Als blijkt dat voor het leveren van maatwerk een andere schaal nodig is, moet Vlissingen op basis van transparante overeenkomsten verdergaand samenwerken met de andere gemeenten op Walcheren. Hierbij kijken we naar oplossingen op maat samen met inwoners, welzijnsorganisaties, ondernemers, professionals en maatschappelijk middenveld. Wij denken hierbij ook aan een fusie van Vlissingen en Middelburg leidend tot één gemeente Walcheren.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2014