Steun ons en help Nederland vooruit

Middelburg

Standpunten Middelburg

Vlissingen

Hier vind je de berichten, standpunten en publicaties van D66 Vlissingen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid op Walcheren

Financiën, economie en werkgelegenheid

De schuldenlast van de gemeenten mag niet verder groeien

Burger en bestuur

D66 redeneert vanuit het belang van de inwoner. Het gaat hierbij met name over beslissende invloed op het beleid.

Milieu en duurzaamheid

Milieu en een duurzame samenleving vragen extra inspanning

Onderwijs op Walcheren

Jeugd en onderwijs

Verkeer, vervoer en mobiliteit

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Walcheren vraagt om extra aandacht voor alle vormen van mobiliteit.

Zorg en welzijn

Meer aandacht voor preventie en zelfredzaamheid

Wonen op Walcheren

Veel variatie in woningaanbod