Steun ons en help Nederland vooruit

Leefbaarheid

Leefbaarheid op Walcheren

Financiën, economie en werkgelegenheid

De schuldenlast van de gemeenten mag niet verder groeien

Inwoners en bestuur

D66 redeneert vanuit het belang van de inwoner. Het gaat hierbij met name over beslissende invloed op het beleid.

Milieu en duurzaamheid

Milieu en een duurzame samenleving vragen extra inspanning

Onderwijs op Walcheren

Jeugd en onderwijs

Verkeer, vervoer en mobiliteit

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Walcheren vraagt om extra aandacht voor alle vormen van mobiliteit.

Zorg en welzijn

Meer aandacht voor preventie en zelfredzaamheid

Wonen op Walcheren

Veel variatie in woningaanbod

Kunst en cultuur

Meer aandacht voor cultureel ondernemerschap

Openbare Orde en Veiligheid

D66 wil betere samenwerking tussen gemeentelijke diensten, private initiatieven en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.