Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwoners en bestuur

D66 redeneert vanuit het belang van de inwoner. Het gaat hierbij met name over beslissende invloed op het beleid. De huidige vorm van samenwerking van gemeenten leidt tot een nieuwe ‘bestuurslaag’. D66 neemt de inwoners serieus en verlangt dat de gemeente kwaliteit levert. Bij fusie of herindeling zal D66 aansturen op extra investering in de relatie inwoner/bestuur.

Helder en transparant; Samenwerken op Walcheren!