Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare Orde en Veiligheid

Een veilig gevoel hangt niet alleen van het ontbreken van criminaliteit. Een veilig gevoel heeft ook betrekking op de afwezigheid van overlast, de inrichting van de openbare ruimte, de mate van verlichting, hulpverlening, het aanspreken van ouders bij jeugdige overlast, het strikt aanpakken van spijbelen enz. De uitdaging ligt in een goede samenwerking tussen de politie, Openbaar Ministerie, burgemeester, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, maar ook de bewoners.

D66 wil dat rampenplannen jaarlijks worden beoefend en waar nodig worden aangepast.