Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

De uitvoering van de Wet maatschappelijke opvang wordt een taak van de gemeenten. Op Walcheren werken we samen aan zorg.

Daar waar het vangnet dicht in de buurt niet toereikend is, zal de gemeente dit stimuleren